В ПРИСЪСТВИЕТО НА БОГ

Както и да бъде произнесена – публично, при семейно поклонение, или в тайно, молитвата поставя човека направо в присъствието на Бога. Ние също както Мойсей трябва да се “изкачим на планината” и да посветим известни часове на молитва и размишление. Ние не ценим достатъчно силата и действието на молитвата. Молитвата и вярата могат да направят това, което никоя друга човешка сила не би могла да направи. Да си запазим едно място за тайната молитва! Исус Си беше избрал много места, където се оттегляше, за да общува със Своя Отец. Да направим същото! Често имаме нужда да се усамотим в някое място, колкото и простичко да бъде, където ще можем да разговаряме сами с Бога. В тайното място, там където никое друго око, освен Това на Бога, не може да ни види, където никое друго ухо, освен Неговото, не може да ни чуе. Можем без страх да изложим на Отца на милосърдието, нашите нужди и желания.