Истинската почит към Бога е вдъхната от чувството за безкрайното Му величие и от чувството за присъствието Му. Сърцата на всички трябва да са под впечатлението и усещането за това невидимо присъствие.

Никакво изявяване на почит не Му е така приятно, както съблюдаването на Словото Му. Всяко истинско подчинение произлиза от сърцето. Христос влагаше цялото Си сърце в това, което правеше. Ако ние искаме, Той ще се идентифицира с нашите мисли и стремежи и ще направи нашите сърца и дух толкова сходни на волята Си, че като Му се покоряваме, ние ще следваме и изпълняваме собствените си импулси. Когато ние опознаем Бог, доколкото е възможно да Го познаваме, животът ни ще стане едно естествено подчинение.