В ПРИСЪСТВИЕТО НА БОГ

Трябва ни разумно знание за начина на приближаване до Бога с дълбока почит, поклонение със страх, с обожаване и с любов. Респекта, който Бог има върху нас, ни е вдъхнат от чувството за присъствието и безкрайното Му величие. Присъствието на Невидимия трябва да бъде почувствано дълбоко във всяко сърце. Часът и мястото за молитва са свети, защото Бог е там. В публичното и лично поклонение наш дълг е да застанем на колене пред Бога, когато представяме нашите молитви. Този акт изразява нашата зависимост от Него.