В РАЯ САМО ПО БЛАГОДАТ

 

Един човек отишъл на небето. Пред бисерните порти на Рая го посрещнал ангел и казал:

– Изброй всички добри дела, които си сторил, и аз ще ги оценя по достойнство. Ако събереш 1000 точки, ще имаш право да влезеш.

– О, няма проблем! – рекъл човекът. – Първо, бил съм най-добър съпруг на моята жена цели 50 години!

– Чудесно! – зарадвал се ангелът. – Три точки.

– Три точки?!? – удивил се човекът. – Добре, тогава мога да кажа, че не съм пропуснал нито едно богослужение и че през целия си живот съм поддържал църквата с дарения, с труд и по всякакъв начин…

– Страхотно! Това със сигурност си заслужава точката! – кимнал ангела.

– Една точка?!! О, аз организирах и кухня за гладуващите в моя град и освен това лично и безвъзмездно съм служил в приют за бездомни стари хора!

– Фантастично! Още две точки!

– Как! Само две точки? – извикал човекът. – Тогава единственият начин човек да влезе в Рая, трябва да е по Божия милост и благодат!!!

– Влез! – казал ангелът и вратите се отворили.