В СВЕТА, НО НЕ ОТ СВЕТА

 “Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.”
(Йоан 15:19)

Господ – нашият Спасител – знаеше всеки етап, който учениците Му трябваше да преживеят в своя път. Той виждаше всеки конфликт, в който трябваше да се сблъскат. Исус рече на учениците си: “Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил” (Йоан 15:18). Като християни ние не бива да се дразним и да проявяваме нетърпение, когато влизаме в досег със светски хора. Те нямат вяра в истината, но каквото и да кажат или направят, не губете контрол над себе си.

Всеки път, когато давате воля на чувствата си и се раздразнявате, вие проявявате липсата на онази вяра, която действа с любов и освещава душата. Това означава, че сте много горди и че във вас има още много самомнителност; то е показателно, че в никакъв случай не сте готови да осъществявате делови връзки или да общувате дори като християни, защото чертите на вашия характер не отговарят на библейския ред. Християните могат да поддържат неопетнена репутация, ако са истински християни, т. е. подобни на Христа. Бог е промислил за всичко това, та чрез вяра в Господа Исуса Христа те да не униват и да не се обезкуражават в мрачното, тревожно бъдеще, за което Той знаеше, че неминуемо трябва да дойде. Господ Исус скърби за учениците Си, защото те трябва да преминат през болезнените изпитания в света. Той ги подготвя за времето на изпита, на голямото изкушение и съблазън, като разкрива пред тях надеждата, скрита в бъдещето. Той трябва да примеси сияйните, пълни с надежда редове с мрачните: “А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене” (Йоан 15:26).

След това Той им казва, че с тях ще работи Святия Дух. Великият източник на тяхната сила – нашата непроменима утеха, надежда и насърчение – винаги ще бъде до тях. Учениците трябваше да свидетелстват за Христа: “Но и вие свидетелствувате, защото сте били с Мене отначало” (Йоан 15:27). Те трябва да бъдат Негови верни представители в един отстъпил свят. Но докато пребивават в света, те не бива да бъдат от света, а да свидетелстват верно против злото в светските глобални планове, които са противни на истината и правдата.