В СВЕТЛИНАТА НА БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ

Искаме Бог да дойде при нас и ние да отидем при Него. Но правим ли нещо, за да стане пътят между нас по-леснопроходим? Създаваме ли предпоставки Святият Дух “да завладява” все по-пълно нашето сърце, нашия дом, нашата църква? Блажени са онези вярващи, които живеят постоянно в светлината на Божието присъствие! Блажена е онази църква, която има духовната проницателност да вижда и разбира това, което е необходимо за нейното истинско обновяване; която не държи Божия Дух “наблизо” или “на повикване”, но Го е приела като най-любим Гост и Го е избрала за свой най-авторитетен Наставник; която не се крие под покривалото на добре обзаведената си,  луксозно благоустроена религиозност, но е позволила на небесния дъжд от жива вода да я пои изобилно и да произведе вечен живот.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”