В СКРИШНАТА СТАИЧКА

Когато Сатана представя своите изкушения на нашия дух, ние можем да се осланяме на едно: “Така казва Господ.“

Тези, които търсят искрено истината и се стремят да очистят душите си чрез послушание, се подготвят за последната криза и намират една сигурна защита в Бога на истината.

„Понеже си упазил Словото на Моето търпение, то и Аз ще те опазя от времето на изкушението”,- казва Господ”. (Откр.3:10) По-скоро Бог ще ни изпрати всички ангели от небето на помощ, отколкото да остави една единствена душа, която Му се доверява, да падне под ударите на Сатана.

Тайната молитва често се пренебрегва и сладкото й ухание бива загубено чрез моленето на и с висок глас. Изказват се думи и чувства, които допринасят за това, да не може да се долавя онзи тих и безмълвен глас, който говори на душата, докато е заето с тайната, излизаща от искрено сърце молитва. Тайната молитва, направена както трябва, е от голяма полза.