В ТАЙНО

“А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде на яве.” Матей 6:6

Много изповеди никога не трябва да бъдат изговаряни и чувани от смъртни хора; защото резултатът от това не може да бъде предвиден, заради ограничената преценка на смъртните човеци. Бог ще бъде повече прославен, ако признаваме тайните вродени пороци на сърцето единствено и само на Исус, отколкото да ги разкриваме пред смъртен, грешен човек, който не може да отсъжда правилно, освен ако сърцето му не е постоянно изпълнено с Божия Дух. Не изливайте в човешки уши историята, която само Бог трябва да чуе.

Изповедта на най-съкровеното в душата намира своя път към Бога на безграничната милост.