В ТИШИНАТА И УЕДИНЕНИЕТО

В тишината и уединението, какво би могъл Бог да ви каже?
На някои търсачи Бог би могъл да каже: „Достатъчно си чел християнски книги и си ходил на християнски събрания. Сега е време да станеш християнин. Ела при Мен, покай се от греха си и влез в едно основано на вярата отношение с Мен.“
На онези, които вече са направили тази стъпка, Той би могъл да каже: „Възвърни се при Мен. Ти доста падаше и се луташе. Това беше един дълъг сезон на духовна суша. Хайде да подновим запознанството си. Да възстановим нашата дружба!“
На такива, които имат изпитания Той би могъл да предложи думи на утешение: „Аз съм точно тук. Знам те по име и познавам болката ти. Искам да ти дам сила, затова довери ми се.“

,,Твърде зает за да се молиш“  Бил Хайбелс