В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА

“Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата.”

(2 Тимотей 2:19)

Молете се за изпращането на Святия Дух и вярвайте, че Той е обещан за вас и ще бъде даден… Очистете сърцата си и пригответе своя съд за приемането на Духа. Не се задоволявайте с вашия настоящ живот. Търсете все по-дълбоко и по-дълбоко съкровищата в мината на истината…

Привилегията на всеки вярващ в Христа е да притежава Христовото естество, което е много по-съвършенно от онова, което Адам изгуби чрез престъплението на греха. Всеки, който вижда Божия Син чрез вяра, и вярва в Него е послушен на Неговите заповеди, и в това послушание той намира вечен живот. Няма да постигнете дълбок духовен живот, ако не изкопаете дълбоки основи и не изградите своя дом върху Канарата…

Сатана работи чрез хора, които са податливи на манипулиране. Той притъпява техните възприятия, парализира сетивата им с егоистична безпроблемност и търсене на светски удоволствия. Ако тези хора на получат от небето предупредителната вест, която е насочена към тях, те никога няма да осъзнаят опасността, в която се намират.

Човешката природа е колеблива. Хората приемат истината с разума и душата си, но не искат да се откъснат от света. Те трудно биха се съгласили да станат избран Божий народ. Те познават библейската истина, но не желаят да и се покорят и странят от нея. Бунтовната им природа открито изявява своето неверие и душите им потъват в мрак. Така истината бива оскърбена, Христос – пренебрегнат и вечна погибел е делът на такива души, освен ако не се обърнат и покаят…

И докато тези влияния въздействуват пагубно, за да отклонят от истината от убеждението, от небесното спасение и да подвеждат души в широкия път на себеудовлетворението, то Божиите чада трябвя да работят за да спасявят души, които са на границата на духовната смърт. След като водите молитвена борба с Бога /така както Яков/, облечете доспехите на вярата и тръгнете на всеотдайна работа за печеленето на души. Нека хората виждат как у вас истината не е шега, а една вечна реалност. Вие трябва да работите с принципите на духовния живот така, както никога преди. Сейте семето на истината със широка ръка. Засявайте край всички води. Вършете това, като не се ограничавате от предварително поставените граници, но работете с всички, които Бог ви е дал. Тогава хората ще ви познаят като души, които вярват в истината, за която истината е живот. Нека никога не отпада вярата ви. Нека вашият ум бъде винаги готов за решение и действие, отърсете се от всяка леност … Бъдете упорити. Не оставяйте неопитана нито една възможност. Работете, бдете, молете се и вървете смирено в Бога.