В ХАРМОНИЯ С БОГ

Бог е любов, но не може да извини умишленото незачитане на заповедите. Законът на Неговото управление е такъв, че хората не могат да избегнат последиците от непослушанието си. Той може да почете само онези, които Го почитат. Поведението на човека в този свят решава вечната му съдба. Той ще пожъне онова, което е посял. Причината има своето следствие.
Божиите изисквания могат да бъдат удовлетворени само с пълно послушание. Той не ги е дал произволно. Не е заповядал нищо, което да не е необходимо, за да доведе човека в хармония със Себе Си.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“