В ХРИСТОС ИМАМ СИЛА

“Или нека се хване за силата Ми, за да се примири с Мен! Да! Нека се примири с Мен.” (Исая 27:5).

Врагът не може да победи смирения ученик на Христос – този, който върви с молитва по стъпките на Господа. Христос се застъпва като убежище, защита срещу нападките на злия. На Сатана бе позволено да изкушава твърде самоуверения Петър, както му бе позволено да изпита и Йов. Но когато приключи с делото си, трябваше да се оттегли. Ако на Сатана бе позволено да постъпва както си иска, нямаше да има надежда за Петър. Той би претърпял пълно рухване на вярата. Но врагът не смее да отиде нито на косъм отвъд определената му сфера на действие. Цялата сатанинска сила не притежава способността да обезоръжи човека, който вярва и се доверява на мъдростта, идваща от Бога.