ГЕТСИМАНИЯ

“Но Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние бяхме изцелени.” Исая 53:5

Кой може да измери страданията Христови в Гетсиманската градина, когато Той почувства върху Себе Си смъртната тежест на греховете на целия свят? Исус с такава болезненост и острота изпита престъпността на греха, че за момент чашата потрепера в ръката Му и цялото небе чу агонизиращия вик: “Отче мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша” (Матей 26:39). “Обаче, не Моята воля, но Твоята да бъде” (Лука 22:42). Всемогъщият Бог страдаше заедно със Своя Син.