ГЛАВА НА СЕМЕЙСТВО

“Писах на вас, бащи, защото познахте Този, който е от началото. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието слово стои във вас, и победихте лукавия.” 1Йн.2:14

Ако работим така, както правеше Авраам, то ще имаме и същата похвала, която му бе дадена от небето. По един забележителен начин, Авраам бе определен от Бога да върви в Господния път, като управляваше дома си, съчетавайки бащинския авторитет и бащинската любов. Святият наш Баща ни е дал правила, от които да се ръководим, извън които е невъзможно да останем безгрешни. Всички сме с цена купени. Вярата и делата трябва да ни направят съвършени в Христовата пълнота. Само така ще можем да пазим Господните пътища. Когато сърцето е кротко и смирено, Бог впечатлява душата до дълбините й. Словото Божие е наш съветник, затова нека послушно приемем неговите поучения.