„Всичко, що намери ръката ти да прави според силата ти, направи го. (Екл.9:10)

Гласът на дълга е гласът на Бога – вроден, изпратен от Небето водител. Независимо дали е приятно, или не, трябва да изпълним дълга, който стои пряко на пътеката ни. Ако Господ иска от нас да отнесем вест до Ниневия, няма да Му е приятно да отиваме в Йопия или в Капернаум. Бог си има причина да ни изпраща там, където насочва нозете ни.

Именно „малките лисици” развалят лозето – малките дела на пренебрежение, малките недостатъци, малките лъжи, малките отклонения от принципите – те заслепяват душата и я отделят от Бога.

Дребните неща в живота развиват духа и определят характера. Тези, които ги пренебрегват, няма да са готови да издържат на суровите изпитания, когато им се наложи да ги понесат. Помнете, че изграждането на характера не свършва до края на живота. Всеки ден в „строежа” се поставя лоша или добра тухла. Или строите разкривено, или с точност и качество, които ще създадат един красив храм за Бога. Затова, стремейки се към великите неща, не пренебрегвайте малките възможности, идващи при вас ден след ден. Онзи, който пренебрегва дребните неща и в същото време се хвали, че е готов да извърши чудни дела за Господа, такъв човек е в опасност от пълен провал. Животът е изграден, не от велики жертви и славни постижения, но от дребни мигове.

Каквото имат да вършат ръцете ти, нека го вършат с пълна сила. Направи работата си приятна с песни на хваления. Ако искате да имате чист доклад в небесните книги, никога не проявявайте раздразнение и мърморене. Нека ежедневната ви молитва да бъде: „Господи, помогни ми да върша най-доброто, на което съм способен. Дай ми енергия и радост. Помогни ми да практикувам любящото служене на Спасителя“.

Гледайте на всеки дълг, колкото и скромен да е, като на нещо свято, защото е част от служенето за Бога. Не позволявайте на нищо да ви накара да забравите вашия Спасител. Нека Христос участва във всичко, което вършите. Тогава животът ви ще е изпълнен със светлина и благодарност. Ще давате най-доброто от себе си, движейки се весело напред  в служба на Господа, и сърцето ви ще е препълнено с Неговата радост.