ГЛАС ОТ НЕБЕТО

“Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях” Псалми 34:19

Божиите деца са достигнали до най-критичната част от своето пътуване. Капаните и мрежите на врага са навсякъде. Но с водителството на Господа, с всичко ясно записано в Неговото слово, можем да вървим благополучно, без да се спъваме. Чрез страниците на Писанието глас от небето стига до нас.

Послушанието на Божието слово е нашият единствен страж срещу злите сили, които водят света към гибел.