ГЛЕДАЙТЕ ИСУСА ХРИСТА

 “Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.”
(Йоан 6:35)

Ние не трябва да очакваме от никой човек да ни даде сила и опит, нито да зависим от хора в получаването на твърдост и ръководство. Христос казва: “Погледнете на Мене. Аз съм светлината на света. Онзи, който ме следва, няма да ходи в мрака, но ще има светлината на живота.”

Словото на живия Бог трябва да бъде наше ръководство. Всеки трябва да разбере зависимостта си от Онзи (Бога), Комуто принадлежим като творение и като изкупени души. Четете и изучавайте казаното от Исус в Йоан 6-та глава. Молете се за разбиране на тези истини. Когато тези, които твърдят, че вярват в Христа, приемат Господа с вяра, Той ще стане тяхно освещение, тяхна правда и изключителна награда…

Нека от искрени уста да излезе молитвата: “Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила, така да размишлявам за Твоите чудесни дела” (Псалми 119:27). “В сърцето си упазих Твоето слово, за да не ти съгрешавам” (Псалми 119:11).