ГЛЕДАЙТЕ КЪМ НЕБЕТО

на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч, небесното; затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. Евреи 11:16

Нека сега всяка мисъл и всяко чувство да се посветяват на размисъла за Божията любов. Нека събираме един след друг скъпоценните знаци, които свидетелстват за нея…

Доказателствата, които имаме за Божията грижа и любов към нас са изразени в Христовите уроци към Неговите ученици. Тези уроци сочат към всички неща в природата… Вашият поглед не бива да се спира върху грозното и прокълнатото, а върху богатствата на Христовата благодат, която ни е представена така изобилно, че въпреки обстоятелствата и заобикалящата ни действителност, ние пак сме в състояние да живеем , сякаш не сме от този свят. Като странстващи поклонници и пришълци, търсещи сиянието на Божиите неща, ние забравяме за неприятностите , безпокойствата и тежките грижи на този живот, като гледаме на предоставената ни радост да търсим един свят град, чийто Строител и Творец е БОГ, където са обиталищата, които сам Исус е отишъл да приготви за нас. Когато говорим за този благословен дом, ние сякаш вдишваме самата атмосфера, на небесните селения, така имаме мир и покой, а душата ни се радва в Бога.

Ние не бихме могли да знаем благодатните Божии намерения спрямо нас, освен, чрез обещанията Му, защото от тях именно научаваме какво е приготвил Той за онези, които Го обичат. Както цветята , в мъдро установения от Бога ред непрекъснато черпят жизнени сили от земята и въздуха, за да развият великолепни пъпки и цветове и да разнесат своето благоухание, така ще бъде и с нас.

От Божиите обещания получаваме целия този мир , утеха и надежда, които ще развият в нас плодовете на мира, радостта и вярата, а когато тези обещания станат част от живота ни, тогава винаги ще ги даряваме в живота и на другите около нас. Затова нека ги приемем като наша собственост…Тези обещания са като ненагледните по красота цветя в градината Божия. Те трябва да събудят нашата надежда и очакване и да ни доведат до твърдата вяра и упование в Бога. Чрез тези безценни обещания Бог ни дава сила, която взема от вечността и ни помага да получим мигновена представа за несравнимата с нищо по трайност и величие слава. Нека тогава нaмерим покой в Бога. Нека смирено Му се доверим и Му отдадем слава, затова, че ни е дал такива откровения за Своята воля и намерения, затова, че не трябва да градим надеждите си за сегашния живот, а да гледаме нагоре към наследството на светлината, като непрекъснато се радваме на възхитителната Христова любов.