ГЛЕДАЙТЕ НЕПРЕСТАННО КЪМ НЕБЕТО

  “Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще”

(Евреи 12:1)

Божиите посланици трябва да бъдат пример за невярващия свят и за Божието стадо в думи, дух и характер. Те трябва да бъдат едно сърце. Христос се помоли на Отца Си учениците Му да бъдат точно това, а те от своя страна трябва да отговoрят на молитвата, като вършат Божията воля да се обичат един друг и да си отдават почит, без да търсят недостатъци или други неща, за които не могат да простят.