ГНЕВЪТ и МОЗЪКЪТ

В мозъка им три основни слоя – от основата към периферията. Мозъкът прилича на сладоледена фунийка с три топки – от най-ниското до най-високото ниво:
1. Мозъчният ствол. Той контролира и следи нашите физиологични функции: дишане, сърцебиене, движение и т.н. Ние изобщо не усещаме какво прави той. Той работи автоматично и независимо от волята и желанията ни.
2. Лимбичната система. Тя контролира и следи нашите емоции. Тук е мястото на реакцията „бори се или бягай“ и на емоциите, включително гнева.
3. Кората. Тя поема решаването на проблеми, вземането на решения, планирането на събития, преценката на последиците. Тази област, особено челният дял на мозъчната кора, „опитомява“ импулсите и емоциите на лимбичната система.

Челният дял на мозъчната кора може да управлява нашите чувства и инстинкти. Той може да контролира външните прояви на гнева.

4. Челният дял на мозъчната кора е мястото на висшия тип мислене, характерен само за хората, и той може поставя емоциите, импулсите и склонностите под властта на принципите и идеите.
5. Челният дял на мозъчната кора може да контролира гнева и другите отрицателни емоции, които се пораждат в лимбичната система, както и да пропуска и насърчава положителните чувства (любов, състрадание, благодарност и т.н.), които също идват от нея.

За разлика от лимбичната система, която изпраща сигналите си независимо и автономно от волята ни, ние имаме контрол върху челния дял на мозъчната кора чрез нашите решения и възможност за избор. С една дума, тук се води битката за душата. Изборът между доброто и злото се извършва тук.

Контрол на гнева

Ролята на челния дял е добра новина. Нашата воля, правото ни на избор, нашите принципи и вярвания могат да победят гнева. Ние можем да контролираме нашия темперамент.
Лошата новина е, че някои хора – вероятно поради наследени склонности или заучени модели – са силно затруднени да управляват гнева си. Те се нуждаят от допълнителна помощ.
Основното е те да поемат отговорност. Жизненоважно е да признаят, че имат проблем, който може да се разреши – понякога чрез стратегии за самопомощ, като представените в този семинар. В други случаи те трябва да проявят желание да отидат на психолог, ако има такава възможност. Ако човек е вярващ, трябва да потърси помощ и от Бога.

Клуб Психология и здраве – Плевен; psihologiaizdrave@abv.bg