ГНИЛА ОПОРА
Една лоза простирала своя ластар в пространството, търсейки нещо, за което да се захване. Така достигнала до клона на едно дърво и започнала да се увива около него. Но веднъж, след силна буря, лозата била пречупена и увиснала безпомощно надолу. Клонът, за който се хванала, се оказал гнил и бил прекършен от вятъра.
По подобен начин много вярващи се залавят за някакъв клон на човешки постановления или предания, на обряди и празници, или личности. Но те не достигат до истинската стабилна основа на живота – Христос. И тогава, когато дойде бурята, те падат пречупени заедно с гнилия клон, за който са се захванали.