МЪДРИ В ГОВОРА

“Дума, казана на място, е като златни ябълки в сребърни съдове” (Пр.25:11).

Христос обучава учениците Си как да се държат в компанията на други хора. Обучава ги по отношение на задълженията и нормите на социалния живот, които са същите като законите на Божието царство. Учи учениците чрез примери, че когато посещават някое публично събиране, не е нужно да казват нещо. Неговите разговори на празненства се различават значително от тези, които са се провеждали на такива места в миналото. Всяка изговорена от Него дума е аромат от живот към живот. Той говори с яснота и простота. Думите Му са като златни ябълки в сребърни съдове.