ГОЛЯМАТА НОВИНА

През декември 1903 г. след множество опити, братята Райт успели да вдигнат от земята своята „летяща машина”. Въодушевени, те телеграфирали на сестра си Катерина, като изпратили следната вест: „Летяхме 36 метра. За Рождество ще си бъдем у дома.”

Катерина отишла веднага при редактора на местния вестник и му показала вестта. Той хвърлил бегъл поглед и казал: „Чудесно. Момчетата ще си бъдат у дома за Рождество.” Той напълно пропуснал голямата новина – че човекът е полетял!

Много хора днес правят подобна грешка, когато чуят думата Рождество Христово. Те не мислят за Исус и Неговото чудотворно раждане. Вместо това мислят за семейни събирания, празнични ястия, украси и подаръци. За тях Рождество Христово носи носталгия и спомени за детството.

Цялото това празнуване не е погрешно. Но ако това е всичко, което Рождество Христово означава за нас, ние пропускаме истинското му значение. Истинското значение на този специален ден се обобщава с думите на ангела към овчарите през онази нощ: „Благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ” (Лука 2:10-11).

Това е голямата новина на Рождество Христово!

 „Защото ни се роди Дете, Син ни се даде.“   Исая 9:6

НЕ ПРАЗНУВАЙТЕ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, БЕЗ ДА ПОКАНИТЕ НЕГО ЗА ПОЧЕТЕН ГОСТ.