ГОЛЯМОТО МНОЖЕСТВО НА ИЗКУПЕНИТЕ

„След това видях и, ето – голямо множество народ, което никой не можеше да преброи – от всички племена и колена, народи и езици; те стояха пред престола и пред Агнеца, облечени с бели дрехи и с палмови вейки в ръце“ (Откр. 7:9).

Хора от всички класи, народи, родове и езици ще стоят пред трона на Бога и Агнето с избелени дрехи и с корони от скъпоценни камъни. Ангелът казва: „Това са онези, които идват от голямата скръб и са изпрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето, докато тези, които обичат света повече от Бога, непокорните и себелюбивите, ще изгубят и двата свята. Те няма да имат нито земните неща, нито вечния живот“.

Това триумфиращо множество, с песни на победа, с корони и арфи, е преминало през пещта на земните страдания, когато е била ужасно нагорещена. Преминало е през лишения, глад, страдания, себеотрицание и горчиви разочарования. Погледнете ги сега като победители – не са вече окаяни и в беда, в страдание, мразени от всички заради Христос. Вижте техните небесни одежди – бели и блестящи, по-пищни от която и да било царска одежда. Погледнете с очите на вярата и към техните скъпоценни корони – никога никой земен монарх не е носил такива на челото си.

Благословение и слава, премъдрост и благодарение, чест и сила, и могъщество на нашия Бог във всички векове (Откровение 7:12). Тези, които са сътрудничили на Христос, ще бъдат близо до трона на Бога, облечени в чистота и в одежди на вечна праведност.