ГОЛЯМ ПЛЮС ЗА ЗДРАВЕТО

Физическата активност е голям плюс за здравето.Тя създава по-добри условия за сърдечносъдовото състояние, намалява стреса, благоприятства поддържане на нормално тегло и по-добър липиден профил. При болни с есенциална (първична) хипертония редовната физическа активност може да доведе до понижаване на артериалното налягане с 10-15 ммHg. Начинът, продължителността и честотата на физическата активност влияят върху артериалното налягане. За резултати, устойчиви във времето, са необходими както упражнения за издържливост, така и аеробни упражнения, като последните са най-ефективни. Механизмът на спадане на артериалното налягане все още не е напълно изяснен. Въпреки това се смята, че понижаването нивото на норадреналина може да спомогне за този ефект, като намали системното съдово съпротивление и сърдечния дебит. Физическата активност като цяло подобрява здравето на сърдечносъдовата система и може да намали телесната маса, спомагайки по този начин за справяне със затлъстяването.

P.S. При заболяване на сърдечносъдовата система, продължителността и интензивността на физическата активност следва да се съгласува с лекуващия лекар.

,,Погрижи се за сърцето си“ –  Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/health/