ГОРДОСТ И АМБИЦИЯ 

“Богатствата и славата са от Тебе, и Ти владееш над всичко; в Твоята ръка е могъществото и силата, и в Твоята ръка е да възвеличаваш и да укрепяваш всички.” 1 Летописи 29:12

Живеем в опасно време за всеки човек, имащ дарби, така ценни за Божието дело. Защото Сатана постоянно изпраща изкушенията си върху такива хора, опитвайки се да ги изпълни с гордост и амбиция. Когато Бог желае да ги използва, твърде често те стават независими и себедостатъчни; и се чувстват способни да се справят сами.