ГОРЧИВИТЕ ЧАШИ В ЖИВОТА НИ

Макар и да не ги желаем, ,,горчивите чаши“ играят главна роля в оформянето на живота ни. Те постигат две конкретни неща. Първо, поставят ни в положение на нужда. Разтърсват ни и ние проумяваме – може би за първи път – колко сме уязвими като човешки същества. Започваме да усещаме нуждата си от нещо или от Някого, Който да ни помогне да разберем смисъла на всичко, да възвърнем стабилността си и да получим радост, мир и цел. Тази потребност ни кара да търсим изход от проблемите – решения, които осъзнаваме, че не можем да си подсигурим сами.                                                                                                                                                Второ, ,,горчивите чаши“ ни поставят на кръстопът. Там, където за добро или за лошо, нашият живот се променя. Житейските кризи ни изправят пред важни решения. Те влияят на посоката, в която ще тръгнем, кои ще станем и какво бъдеще ни очаква.                                                              В този избор започваме да преценяваме себе си и да търсим нещата, за които сърцата ни жадуват. Обмисляме какви искаме да бъдем, вземаме предвид истински ценните неща и започваме да подреждаме приоритетите си. А решенията ни подтикват към действия с трайни последици. Ето защо, макар и болезнени,  ,,горчивите чаши“ могат да бъдат огромна възможност за чисто нов живот.

,,Сладостта на горчивата чаша“ –   Издателство ,,Нов живот“