ГОСПОЖА БИБЛИЯ – 1 част                                                                                                         

   Преди няколко дни реших да посетя Госпожа Библия, много мила възрастна дама, с царствена осанка, запазила красотата на младостта сякаш непод – властна на времето. Проведохме един много ползотворен разговор, който ме насърчи духовно.

–Добър ден, Госпожо Библия! Дойдох да Ви навестя, защото чух, че сте била болна.

–Добър ден! Много мило от ваша страна, че дойдохте да видите мен старата дама. Наистина напоследък не се чевствам добре.

–Госпожо Библия, та Вие изглеждате прекрасно за възрастта си! Луксозна подвързия, позлатени страници, учудвате ме като казвате, че не сте добре!

–О, физически съм много добре, не се оплаквам, но душевно се чувствам зле.

–Защо? Ще споделите ли с мен, така може би ще ви олекне?

–Чувствам се самотна и безполезна, и това ме натъжава – и тя тихо заплака.

–Но защо плачете? Вие имате толкова много деца – вярващите, а също и приятели! Защо да сте безполезна?

–Децата много рядко ме навестяват, а приятелите съвсем ме забравиха. А аз, така копнея някой да разгърне страниците ми и да чете от мен, за съжаление това вече рядко се случва.

–Ще ми позволите ли, да разгърна страниците Ви и да прочета един пасаж от Вас?

–Разбира се! С най-голямо удоволствие!

Отворих на Псалмите и прочетох един пасаж от Псалм 119.

  „Колко обичам аз Твоя закон!

    Цял ден се поучавам в него.

    По-разумен съм от всичките си учители, защото се поучавам от Твоите свидетелства.

    По-разумен съм от старите, защото опазих Твоите наредби.

    Твоето слово е светилник на краката ми и виделина на пътеката ми.

    Изясняването на Твоето слово просвещава, вразумява простите.”

  (Псалм 119:97,99,100,105,130)

–Благодаря ви! Доставихте ми огромно щастие и неописуема радост.

–Благодаря Ви, че ми позволихте да почета от Вас и аз също изпитах радост докато четях.

   Разговорът беше толкова приятен със старата дама, че не усетих как отлетя времето. Искаше ми се още да разговарям с милата дама, но трябваше да се разделя с нея.

–Довиждане, Госпожо Библия! Пак ще дойда да Ви навестя.

–Довиждане! Ще ви чакам с нетърпение – и една радостна сълза се търкулна по лицето и.

 

„Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти; а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех”. (Исус Навин 1:8)

Автор – Николай Г. Костов