ГОТОВ ДА ИЗЛЕКУВА

Постоянно представяй своите нужди, своите радости, своите скърби, своите грижи и своите страхове пред Бога. Не можеш да Го умориш; не можеш да Го отегчиш и да Му досадиш. Той, Който преброява космите на главата ти, не е безразличен за нуждите на Своите деца. „Господ е много жалостив и милостив” (Яков 5:11). Неговото сърце на любов се затрогва от нашите скърби, дори и само да ги промълвим. Отнасяй пред Него всичко, което обърква и безпокои ума ти. За Него нищо не е толкова голямо, че да не може да го понесе. . . . Нищо, което по някакъв начин засяга нашия мир, не е прекалено дребно, че да не го забележи. . . . Взаимоотношенията между Бог и всяка една душа са толкова специални и пълни, колкото ако на земята нямаше друга душа, която да споделя Неговата бдяща грижа, никоя друга душа, за която Той да е дал Своя възлюбен Син. Погледни нагоре към Бога, не гледай към хората. Бог е твоят небесен Баща, Който иска и е готов търпеливо да понесе твоите немощи и да ги прости, и да ги излекува.

Битката за твоя ум (biblebg.com)