ГОТОВ ДА ОТГОВОРИ

„Но почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте на всекиго, който ви пита за вашата надежда, с кротост и страхопочитание“ (1 Петр. 3:15).

Много от тези, които мислят, че имат знание върху настоящата истина, не знаят в какво вярват, не разбират свидетелството на вярата си и не преценяват правилно събитията в настоящото време. Когато времето на изпитанието настъпи, ще има хора, които ще проповядват на останалите много неща, за които не биха могли да дадат задоволително обяснение. Докато не бъдат изпитани, няма да осъзнаят невежеството си. А има и мнозина в църквата, които смятат, че разбират това, което вярват, докато обстоятелствата на борби и изпитания не ги заставят сами да отстояват и обясняват вярата си. Отделени от останалите и заставени да защитават сами своята вяра, ще бъдат изненадани, когато разберат колко объркани са идеите им за това, което са приемали за истина (…)

Бог ще въздигне Своя народ. Ереси ще се появят сред тях, които ще ги пресеят, както се отделя житото от плявата. Той призовава всички онези, които вярват в Словото Му, да се събудят. Ценна светлина е дадена специално за това време. Вярващите не трябва да разчитат на хипотези или на добре дефинирани идеи, нито да ги приемат за чиста монета. Вярата им трябва да бъде основана на Божието Слово, така че когато дойде времето на изпитанието и бъдат изправени пред съд, за да отговарят за вярата си, да изявят причината за надеждата си с кротост и страхопочитание.

Христовите служители не трябва да подготвят изказванията си едва когато са изправени на съд заради вярата си. Тяхната подготовка трябва да се усъвършенства ден след ден, като оценяват все повече и повече в сърцата си скъпоценните истини на Божието Слово. Когато подхранват ума си чрез поучаване за Исус чрез вяра, усилвайки своята вяра, ще могат да отговорят, щом бъдат заставени пред съдилища. Светият Дух ще им припомни точно истините, които ще засегнат сърцата на дошлите да слушат.

Бог незабавно ще припомни знанието, придобивано чрез усърдно изследване на Писанията, във времето, когато това стане нужно.