ГРАДЕТЕ ВЪРХУ ЗДРАВАТА КАНАРА

“понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос Исус,
(Ефесяни 2:20)”

Когато човек стъпи върху здравата канара Исус Христос, той приема дар от сила, идваща от Източника на всяко познание, мъдрост и духовна плодотворност, така че всички да научат към кой народ принадлежи този човек; дали към пазителите на заповедите или към тези, които ги нарушават. Знамето на княз Емануил, което се развява над него, ще разсее пред погледа му неувереността и ще покаже на всички, че ние пазим Божиите заповеди и имаме свидетелството на Исуса Христа. Любовта Христова притежава една въздържаща сила.

Живеенето на библейската истина ни дава пряк и силен импулс за разширяване и растеж. Така всяка добродетел става изобилваща от живот, когато се приложи на дело. Тежък изпит е за всички ни да се откъснем от светските, измамни влияния. На всяка крачка по пътя си срещаме поставени от сатана препятствия, трябва да се борим, да ги преодоляваме, но именно така придобиваме опит, когато воюваме с трудностите, защото тогава пътят се отваря и от небето ни се дават нови и щедри поощрения, а вярата укрепва още повече, когато гледаме на Исуса Христа.

Онова, с което Христос ни привлича носи пълно удовлетворение и чрез Него ние четем своя акт за едно наследство нетленно и непорочно, което не повяхва никога. Христовата благодат е вседостатъчна, Неговата симпатия и любов е умоляваща, ласкава и зовяща да тръгнем след Него, да познаем Господа, докато Той се появи сигурно като зората.