ГРАДИМ НА СКАЛА

 “Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос.” (1 Коринтяни 3:11)

Мнозина са тези, които изповядват, че са последователи на Христа, но не гледат на Неговата слава. Те имат свои представи и мерки, като се съобразяват с тях вместо с мярката на Божието слово. Ние се нуждаем от чиста и неосквернена религия. Трябва да се молим за праведност, която се дава на истински покаяната душа, когато приема живота на Спасителя като свой личен пример.