ГРАНИЦИ НА ЗНАНИЕТО

Един равин срещнал момиченце, което носело кошница, по­крита с капак.

  • Какво носиш, малката? – попитал равинът.

Детето отговорило по неочакван начин:

  • Ако майка ми искаше всички да знаят какво има в кошни­цата, нямаше да постави капак.

Мъдър отговор. Той ни напомня, че в живота има неща, кои­то остават непонятни; има области, в които булото е вдигнато и други, в които то остава.

„Скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на синовете ни до века, за да изпълняваме всички думи на този закон“ (Второзаконие 29:29).