ГРЕЙТЕ С ЖИВА СВЕТЛИНА

“Тия ще бъдат Мои казва Господ на Силите,
Да! избрана скъпоценност, в деня който определям
И ще бъда благосклонен към тях
Както е благосклонен човек
Към сина, който му работи.
(Малахия 3:17)”

Християните са Христовите скъпоценни камъни, откупени с непостижима за човека цена. Те трябва да греят с ярка светлина за Него и да разпръскват лъчите на Неговата прекрасна доброта. Нека никога не забравят, че сиянието на християнския им характер получава светлината си от Слънцето на Правдата.

Блясъкът на Христовите скъпоценни камъни, зависи от шлифовката която имат. Бог не ни принуждава да приемем тази шлифовка. Ние избираме дали да бъдем шлифовани или не. Но всеки, който е призован да заеме мястото си в Божия храм трябва да се подложи на обработка в Христовите ръце. Такъв човек трябва да се съгласи острите ръбове от характера му да бъдат премахнати, за да стане обформен и красив и да придобие скъпоценността да представя Христовото съвършенство с характера си.

Божественият Майстор не губи времето си с материал, който няма стойност. Единствено скъпоценните камъни биват оформяни в ръцете Му по подобието и изискването на небесните дворци. С чук и длето Той отсича грубите ръбове и приготвя за мястото ни в Божия храм. Този процес е мъчителен, болезнен и тежък. Той наранява човешката гордост. Христовото длето се врязва дълбоко в живота, който човек в себеупованието си счита за цялостно оформен, и премахва самолюбието от характера. Божественият Майстор изрязва ненужната повърхност и след като започне да шлифова камъка върху колелото за шлифоване, Той натиска все по-силно, за да се премахне и най-малката частичка от груб примес. След това Майсторът вдига скъпоценния камък и го оглежда на светлината, където вижда, че е станал отражение на Неговия Собствен образ и след това го одобрява за годен да заеме място в Неговия храм.

Господ има работници, които ще призове от бедните и невзрачни места на живота. Заети с ежедневните задължения на живота и облечени с груба дреха, те не представляват нищо особено за останалите хора. Но Христос вижда в тях безгранични възможности и в Неговите ръце те ще станат скъпоценни украшения, които греят с ярка светлина в Божието царство. “Тия ще бъдат Мои казва Господ на силите. Да избрана скъпоценност в деня, който определям” (Малахия 3:17). Христовото съвършено познаване на човешкия характер Го прави съвършен Майстор, който знае какво е необходимо и колко трябва да бъде обработена скъпоценността на всяка душа. Господ не преценява както преценява човек. Той знае истинската стойност на материала, с който работи, за да приготви мъже и жени за Неговото доверие.