Грехопадение и воля

Семинар „Библейска психология за 21 век“

Забелязвате ли понякога у себе си борба между две различни личности: едната  иска да изрече обидната дума, която е на върха на езика ви, а другата се опитва да я спре? Точно тази борба между деструктивните ни импулси и съвестта ще коментирам днес. А също и какво е мястото на волята в тази борба. Забелязваме я още в зората на човешката история в сърцето на първия човек, роден на земята: Каин. Когато принася на Бога жертва с неправилните мотиви, Бог му казва:

„Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата и се стреми към тебе; но ти трябва да го покориш“ (Битие 4:7).

В Синодалния превод се казва: „Ако пък не правиш добро, то грехът стои при вратата; той те влече към себе си, но ти владей над него“.

Да покориш греха, да владееш над греха – това намеква за самоконтрол, а самоконтролът е тясно свързан с волята. От този стих става ясно, че човек не е безпомощен роб на разрушителните импулси в себе си: той може да реши да им се покори или да не им се покори. Този важен избор зависи от волята.

Какво представлява волята? „Волята е управляващата сила в естеството на човека, тъй като е способна да привежда в подчинение всички други способности. Волята не е вкус или предразположение, но силата на човека да решава, която действа в него и управлява решението му дали да се покорява, или да не се покорява на Бога“ (Уайт, Е. Ум, характер, личност. Т. 4., С., Нов живот, 2001, с. 105). Волята е способността да вземаме решения, да избираме.

„Днес повече от всякога хората осъзнават, че силата на волята – способността да контролират своето внимание, чувства и желания – влияе върху тяхното физическо здраве, финансова сигурност, взаимоотношения и професионален успех“ (д-р Кели Макгонигъл, „Волята“, с. 8). Волята е способността за самоконтрол.

Следователно волята е нашата способност да насочваме вниманието, чувствата, желанията, решенията в правилната посока, която ни диктува съвестта. Напълно възможно е да постигнем победа над греховете и лошите си склонности, когато с помощта на волята упражняваме самоконтрол над мислите, чувствата, поведението си.

Апостол Яков казва: „А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък“ (Яков 1:4).

Е, толкова ли е лесно? Трябва да има някаква клопка, защото ако беше толкова лесно, повечето хора щяха да имат пълен самоконтрол над поведението си. Само че в много случаи се получава така, че знаем кое е доброто и правилното, но не можем или не искаме да го направим. Зная, че не трябва да избухвам и да обиждам близките си, но не мога да се спра. Зная, че трябва да предам съчинението си навреме в училище, но не ми се пише. Зная, че трябва да живея здравословно, но не ми се получава. Нещо е станало с волята ми. Най-превежданата жена-писател Елън Уайт го казва съвсем ясно:

„Тази воля, която е толкова важен фактор в характера на човека, беше отдадена под властта на Сатана при Грехопадението“ (Ум, характер, личност. Т. 4. София: Нов живот, 2001, с. 105).

Апологетът на Християнството апостол Павел е категоричен:

„Защото зная, че у мене, т. е. в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, него върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее у мен“ (Римляни 7:18-20).

Прекъсването на връзката с Бога води до слаба воля. Точка.

Тогава какъв е изходът? За да имаме силна воля, трябва да възстановим връзката с Бога.

Ето 5 стъпки как да направим това:

1 стъпка: Довери се на Бога

„Сприятели се сега с Него и бъди в мир; от това ще дойде добро за теб“ (Йов 22:21). Когато разберем от Библията, че Бог ни мисли само доброто, ние ще започнем да Му се доверяваме.

Грехът на Адам и Ева е отделяне от Бога – източник на волята и самоконтрола. Заради Грехопадението ние наследяваме слаба воля и самоконтрол. Наследяваме и склонността към бунт срещу Бога, към деструктивни импулси, към егоизъм и себеугаждане. Затова трябва да направим съзнателен избор да се върнем при нашия Господ, който е източник на любовта и ни мисли само доброто.

2 стъпка: Признай безсилието си

Всяко лечение започва с поставяне на диагноза. Най-точната диагноза на човека е безсилието – ние нямаме сила да контролираме своите импулси, чувства, цели. Ако имахме, светът щеше да бъде рай, а не място на постоянни конфликти. Затова често добрите ни намерения се израждат в егоистични амбиции. Необходимо е да признаем безсилието си.

„Желание за доброто имам, но не и сила да го върша“ (Римляни 7:18).

Признаването на проблема трябва да ни подтиква не към самосъжаление и отчаяние, а към търсене на решение.

„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда“ (1 Йоан 1:9). Когато искрено признаем пред Бога в молитва неспособността си да обуздаваме разрушителните си импулси, Той не само ще ни прости, но и ще започне да ни променя, за имаме волята да вършим добро.

3 стъпка: Предай волята си на Бога

С признаването на безсилието си, ние се оставяме на влиянието на Светия Дух, което Божието Слово нарича новорождение. Божият Дух придава сила на нашата слабост и мотивира стремежа ни към правилни мисли, чувства и поведение.

„Наистина ние нямаме никаква сила да се освободим от контрола на Сатана. Но когато пожелаем да бъдем освободени от греха и в огромната си нужда извикаме за сила извън и над самите себе си, силите на душата се напояват с Божествената енергия на Светия Дух. И се покоряват на заповедите на волята в изпълнение на Божията воля“ (Уайт, Е. Копнежът на вековете. ) {DA 466.4}

А как да разберем каква е Божията воля?

„Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело“ (2 Тимотей 3:16,17).

В Библията е описана борбата на Исус в Гетсимания: борбата между човешката му воля за живот и божествената Му воля да жертва живота Си за хората. Той е нашият образец за пълно предаване на Бога:

„Отче, ако желаеш, отмини Ме с тази чаша; обаче не Моята воля, а Твоята да бъде“ (Лука 22:42).

Да предадем волята си на Бога означава съзнателно да избираме да вършим правото и доброто, което сме научили от Божието Слово, дори когато не ни се иска.

4 стъпка: Остави всеки съзнателен грях

В Стария завет се говори за един вид грях, наречен грях „с надменна ръка“ (Числа 15:30). Докато израилтяните бродят в пустинята, стига до моавските полета и стават заплаха за този народ, затова царят им започва да търси начин да ги спре. По съвета на един отстъпил пророк, Валаам, моавките съблазняват някои израилтяни да принасят заедно с тях жертви на идолите им и да участват в разгулните им пиршества. За да се отвърне Божият гняв, следват многобройни кървави екзекуции на отстъпилите. И докато народът плаче пред преносимото светилище на Бога, става нещо немислимо:

„И, ето, един от израилтяните дойде и доведе на братята си една мадиамка пред очите на Моисей и пред цялото общество израилтяни, когато те плачеха пред входа на шатъра за срещане“ (Числа 25:6). Този човек знае много добре, че извършва съзнателно блудство и идолопоклонство в момент, когато всички други от народа са застанали на колене и изповядват греха си. Съвестта му е дотолкова закоравяла, че той няма волята да се спре и не само довежда проститутка в Божия стан пред очите на всички, но и влиза с нея в една палатка, за да правят секс. Ето това е „грях с надменна ръка“.

За да можем да вършим Божията воля, трябва да се откажем от всяко целенасочено действие, което нарушава Божиите принципи.

5 стъпка: Промяна на мислите

За да можем да вършим Божията воля, трябва да настъпи промяна в нашите мисли. Трябва да започнем да мислим според Божията логика. Именно за това говори и апостол Павел: „Ето защо, братя и сестри, заради великата милост, която Бог ви предложи, ви моля да принесете себе си като жива и свята жертва, угодна на Бога. Това е вашето духовно служение пред Него. И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте, като непрекъснато обновявате умовете си, за да сте способни да разпознавате какво желае Бог и какво е добро, угодно на Него и съвършено“ (Римляни 12:1,2; ERV-BG).

Когато Божията ценността система стане и наша ценностна система, ние ще имаме желанието и волята да живеем според Божиите принципи.

6 стъпка: Промяна на чувствата

Чувствата са много силен мотиватор на поведението, затова е много важно да бъдат контролирани от просветения от Бога разум и осветената от Бога воля. Отново намираме този принцип в посланията на апостол Павел:

„А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото“ (Евреи 5:14). Когато се радвам на успеха на колега, аз съм обучила чувствата си да разпознават и обичат доброто. Но когато му завиждам и се опитвам да му „подливам вода“, тогава съм ги обучила да разпознават и обичат злото.

Агресивността, избухливостта, завистта, злобата, нетърпимостта и всички други разрушителни чувства трябва да бъдат преобразени с Божията помощ в толерантност, спокойствие, благородство, доброта, търпимост и т.н.

Волята има много важно място в този процес: тя ни помага да обуздаваме деструктивните импулси и да избираме градивните реакции. Д-р Кели Макгонигъл, психолог в университета Станфорд, цитира проучване на пушачи, на които било обяснено, че силното желание за тютюн е като вълна – има начало, връх и спад. Ако успеят да издържат малко, без да запушат, ще преодолеят силния импулс. В проучването те не били пушили 24 часа, а след това в продължение на един час държали пакета цигари в ръце, без да им се позволява да пушат. Оказало се, че следващата седмица много от тях намалили цигарите с 40%, без никой да изисква това от тях. Само благодарение на упражняването на волята. И това са невярващи хора, които не търсят Божията помощ.

А ние, като християни, имаме уверението, че „Когато волята бъде поставена на страната на Господа, Светият Дух взема тази воля и я прави едно с Божествената воля“ (Уайт, Е. Ум, характер, личност. Т. 4. София: Нов живот, 2001, с. 114). Пожелавам ви всеки ден да преживявате това!

Принципите на Библейската психология са валидни дори и за нас в 21 век. Още за тях можете да прочетете на нашия сайт https://facebible.bg/, в раздел Психология и подраздел Християнска психология.

Често публикувам материали и на фейсбук страниците си „Християнска психология“ и „Психология за всеки ден“. Можете да ги харесате, следвате и коментирате.

Бъдете здрави и Господ да ви благослови!

Йорданка Дейчева, психолог