ГРЕХЪТ НА ЗЛОСЛОВИЕТО

“И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.”
Матей 12:36 

Исус чува всяка изречена с пренебрежение дума за Неговите чада. Той знае кога са достигнали почти до обезсърчение в работата си, защото пречещи хора, вместо да гледат своята задача, започват да отнемат това, което е възложено на другите и да се впрягат в дела, които не са им поверени.

Ако можеха да се отворят очите на този, който таи и подхранва лоши мисли, той щеше да види как Спасителят застава до обидената от злословието душа и надвесва Своето любящо лице над оскърбения човек, когато той в отчаянието и объркването си коленичи и, плачейки, моли своя Господ за сила, мъдрост и закрила.