ГРЕХЪТ ПРИЧИНЯВА ЖЕРТВИ

В свят на злото е нещо естествено да живеят и зли (или най-малкото морално осакатени) хора, допирът с които е нараняващ. Грехът причинява жертви. И то невинни. Когато някой някъде съгреши, непременно някой някъде ще страда поради това. Понякога заслужено, но понякога – не. Вземете си примери от вашия живот или от вашето обкръжение. Грехът на един грешник почти никога не ограничава влиянието си само над неговия живот. Злото е толкова всепроникващо, че дори поведението на най-скъпите ни личности причинява страдание в душата ни. Като че ли тази болка е най-остра и жестока, защото се появява от посока, която не сме очаквали.

Общество, в което Божият морал е изоставен, страданието винаги се увеличава. Където библейският морал се приема като принципно ръководство, страданието винаги намалява. Винаги!

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян