ГРЕШКИ В ОБУЧЕНИЕТО

Родители и учители, които се хвалят, че напълно владеят ума и волята на децата, за които се грижат, биха се притеснили, ако можеха да надникнат в бъдещия им живот. Подчинявани със сила и страх, те се оказват абсолютно неподготвени да споделят трудностите и отговорностите в живота. Когато се освободят от властта на родители и учители и се наложи да мислят и да действат самостоятелно, почти сигурно е, че ще тръгнат в погрешна посока и ще се подчиняват лесно на силата на изкушението. Едни и същи недостатъци водят до неуспех и в обикновения, и в религиозния живот. Ако можеха да видят бъдещите резултати на погрешното си обучение, възпитателите биха променили начина на възпитанието. Учители, които се хвалят, че владеят напълно волята на своите възпитаници, не постигат най-големите успехи, въпреки че на пръв поглед и временно резултатите могат да изглеждат задоволително.
Бог никога не е определял един човешки ум да бъде под пълния контрол на друг. Онези, които се опитват да подчинят индивидуалността на учениците си на своята и да бъдат техен ум, тяхна воля и тяхна съвест, поемат страшна отговорност. Възпитавани по този начин, децата изглеждат в известен смисъл като добре обучени войници, но премахнат ли се ограниченията, ще се забележи веднага неспособност за самостоятелно действие, причинена от погрешно изградени в тях принципи.

Съкровища от свидетелства – том I