ГРИЖА ЗА СВОИТЕ ПО ВЯРА 

“И така, доколкото имаме случай, нека правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра” (Гал.6:10).

В известен смисъл Христос възлага върху църквата Си дълга да се грижи за нуждаещите се сред своите членове. Той страда, когато бедните са оставени в периферията. Винаги ще ги има сред нас и Той полага върху църковните членове личната отговорност да се грижат за тях. Както членовете на едно истинско семейство се грижат един за друг, като служат на болните, подкрепят слабите, обучават невежите и неопитните, така трябва и „семейството на вярата“ да се грижи за своите нуждаещи се и безпомощни членове.