ГРИЖОВЕН СПАСИТЕЛ

“Растете в благодатта и познанието на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. На Него да бъде слава и сега, и в деня на вечността. Амин.” 2Петр.3:18

Не търси пътища извън ръцете на нашия скъп Спасител, а се остави в тях с упование и вяра. Той те обича. Той се грижи за теб; Той те благославя и ще ти даде Неговия мир и благодат. Днес Исус ти казва: “Прощават ти се греховете.” Сигурно ще преживееш болести и слабости, но това не е доказателство, че Бог не работи за теб всеки ден. Той ще ти даде прошката Си, и то изобилно. Събирай в душата си сладките обещания на Нашия Господ. Исус е постоянният ни, вечно верен Приятел и Той иска от теб да Му се довериш.