“Никога не ще видим света лишен от чудеса, но винаги ще има хора, неспособни да се учудват.”
Г.К.Честъртън