Давайте на другите водата на живота

“…а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот” (Йоан 4:14).

Исус влиза в лична връзка с хората. Не стои далеч и настрана от тези, които се нуждаят от помощта Му. Влиза в домовете им, утешава жалеещите, изцелява болните, пробужда нехайните и не спира да върши добро. И ако следваме стъпките Му, би трябвало да вършим същото. Да отдаваме на хората същата помощ, която Той им отдава.

Господ желае Словото Му да бъде занесено до всяка душа. До голяма степен това трябва да се постигне с личен труд. Това е и Христовият метод. Делото Му се състои предимно от лични разговори. Той с вярност се отнася дори към аудитория от една –единствена душа. След това чрез нея вестта Му се разнася и до хилядите останали. Има множества, които никога няма да бъдат достигнати от евангелието, ако то не бъде занесено до тях.