ДАВАМ СЪРЦЕТО СИ      

„Сине мой, дай сърцето си на мен и очите ти нека внимават в Моите пътища“. (Пр.23:26)

Бог казва на всеки от вас: „Сине мой, дай Ми сърцето си“. Той вижда вашия смут. Знае, че душата ви е болна от грях и желае да ви каже: „Греховете ти са простени“. Великият Лекар има лек за всяка болест. Той разбира вашето положение. Каквито и да са грешките ви, Той знае как да се справи с тях. Няма ли да Му се доверите?

Божите благословения ще почиват върху всеки, който напълно му се предаде. Когато търсим Бога с цялото си сърце, ще Го намерим. Бог има сериозно отношение към нас и желае да вършим пълноценна работа за вечността. Излял е цялото Небе в един дар и няма причина да се съмняваме в любовта Му. Погледнете към Голгота!

Бог ви моли да Му предадете сърцето си. Вашата сила, дарби, обич, трябва да бъдат предадени на Него, за да работи във вас и вие да искате и да вършите всичко, което Му е угодно. И да ви приготви за вечен живот.

Когато Христос живее в сърцето, човек така се изпълва с любовта Му, с радостта от общуването с Него, че прилепва към Исус и съзерцавайки Го, губи своето его. Любовта към Христос ще бъде извор за действие. Тези, които чувстват принуждаващата Божия любов, не питат колко малко да се даде, за да се посрещнат изискванията на Бога. Не търсят ниския стандарт, но се стремят към съвършено съгласие с волята на своя Изкупител. Със силно желание предават всичко свое и проявяват интерес, съразмерен със стойността на целта, към която се стремят.

Бог желае именно покорния, готов да се учи дух. Този, който дължи на молитвата своите отлични постижения, показва, че те извират от едно любящо и покорно сърце.