ДАВАНЕ И ВЗЕМАНЕ

“В Твоята ръка предавам духа си; Ти си ме изкупил, Господи Боже на истината.” Псалми 31:5

„Давайте и ще ви се даде“, защото Божието слово е „градински извор (…) кладенец с течаща вода и поточета от Ливан“ (Песен на песните 4:15). Сърцето, вкусило веднъж Христовата любов, жадува постоянно за все по-големи глътки от нея. И когато я дарява, то я получава в още по-богата и по-изобилна мярка. Всяко Божие откровение за човека засилва способността му да познава и да обича. Постоянният вик на сърцето е „Повече от Теб!“. И винаги отговорът на Духа е „Много повече!“. Защото нашият Бог се наслаждава да върши „неимоверно повече, отколкото сме поискали или помислили“. Светият Дух е даден в пълна мярка на Исус, Който се е отказал от Себе Си заради спасението на изгубеното човечество. Така ще бъде даден и на всеки Христов последовател, когато цялото сърце е предадено да бъде Негово обиталище. Сам Господ е изрекъл заповедта „Бъди изпълнен с Духа“ и тя носи в себе си обещание за своето изпълнение. За Отец е наслада в Христос да „обитава цялата пълнота“ и „и вие имате пълнота в Него“ (Колосяни 2:10).