ДАВАЩАТА ЖИВОТ ЕНЕРГИЯ

Силата на любовта бе във всяко изцеление, извършвано от Христос. И само чрез участието в тази любов чрез вяра ние можем да бъдем инструменти за извършване на Божието дело. Ако пренебрегнем необходимостта да свържем себе си с Божествена връзка с Христос, потокът на даващата живот енергия не би могъл да изтича в богати потоци от нас към хората.

Пребъдващият мир, истинската почивка на духа има само един Източник. Именно за него говори Христос, когато казва: „Елате при Мене, всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя“ (Матей 11:28). „Мир ви оставям, Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава!“ (Йоан 14:27) Този мир не е нещо, което Той дава извън самия Себе Си. Той е в Христос и ние можем да го получим само като приемем Него.

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2