„А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т.е. на тези, които вярват в Неговото име“. (1Йоан.3:3)

Небесното ни положение като Божии деца не е нещо, което сами сме придобили. Само на онези, които приемат Христос като свой Спасител, се дава правото да бъдат синове и дъщери на Бога.  Грешникът не може със собствени сили да се отърве от греха. За постигането на това е нужно да погледне към по-висшата Сила. Йоан възкликва: „Ето Божия Агнец, Който отнема греховете на света“. Единствено Христос притежава силата да очиства сърцето. На човека, който търси прощение и приемане, му остава просто да каже:

Нищо аз в ръката си не нося –

под Твоя кръст аз милост прося.

Обещанието да бъдем Негови деца се дава на всеки, който вярва в името Му. Всеки, който идва при Исус с вяра, получава опрощение.

Христовата религия променя сърцето. Превръща светски настроения човек в личност, ориентирана към Небето. Под нейно влияние егоистичният става неегоистичен, защото такъв е характерът на Христос. Нечестният интригант става почтен, така че негова втора природа ще е да прави на другите онова, което би искал да правят на него. Развратният се променя от нечистота към святост. Създава си правилни навици, защото Христовото евангелие става за него ухание от живот към живот.

Човекът толкова е  деградирал поради греха, че за него е невъзможно със собствени сили да влезе в хармония с Бога, Чието естество е чистота и доброта. Но след като ни изкупва от осъждането на Закона, Христос ни подарява небесна сила, която да се свърже с човешките ни усилия. Чрез покаяние пред Бога и чрез вяра в Христос падналите чеда на Адам могат отново да станат Божии синове.

Когато даден човек приеме Христос, той получава и силата да живее Неговия живот.