Даниил 1 глава – ВЪПРОС НА ПРИНЦИП – Пастор Трифон Трифонов

Кой е Даниил? Животът му е тясно свързан с историята на евреите като народ. Той е човек с голям интелект, голямо сърце и велик дух. С напредването на възрастта, с увеличаването на любовта му към Бога, общението му с Всевишния става все по-интимно и той вижда небето да се приближава към него. Този знаменит мъж е съчетавал духовни и граждански от­говорности. Пръв министър на най-славното земно царство, той прекарва 70-годишното робство във вавилонския дворец. Забе­лежителен пример на човек, който едновременно с най-тежките служебни задължения, показва високо благочестие и вярно из­пълнение на свещения си дълг спрямо Бога.