Даниил 11 глава (1 част) БОЖИЯТ НАРОД И КОНФЛИКТИТЕ НА ДРЕВНИЯ СВЯТ

Пастор Трифон Трифонов 

Даниил 11 глава – 1 част:  1 до 4 ст.

Четвърта пророческа линия в апокалиптичната книга Даниил се намира в 11 и част от 12 глава. Това са едни от най-трудните за тълкувание части от цялата Библия. Отново божият народ е поставен в центъра на конфликтите в древния свят.