///Даниил 11 глава (3 част) – БОЖИЯТ НАРОД И КОНФЛИКТИТЕ НА ДРЕВНИЯ СВЯТ – Пастор Трифон Трифонов

Даниил 11 глава (3 част) – БОЖИЯТ НАРОД И КОНФЛИКТИТЕ НА ДРЕВНИЯ СВЯТ

Пастор Трифон Трифонов

Даниил 11 глава – 3 част: 14 до 16 ст.

Четвърта пророческа линия в апокалиптичната книга Даниил се намира в 11 и част от 12 глава. Това са едни от най-трудните за тълкувание части от цялата Библия. Отново божият народ е поставен в центъра на конфликтите в древния свят.

До тук в първите две теми от Даниил 11 гл разгледахме периодите, в които Божия народ е под влиянието на ПЕРСИТЕ, МАКЕДОНЦИТЕ И ПТОЛОМЕИТЕ.

В тази тема ще се спрем на влиянието на СЕЛЕВКИДИТЕ върху божия народ в древността.