Даниил 11:16-20 След влиянието върху божия народ на персите, македонците, птолимеите, селевкидите и хазмонеите идва ред на великия Рим.